درباره ما

درباره ما

معرفی شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان:

شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان با هدف تقویت اعتماد به نفس و خود باوری در جوانان ایرانی ، تسهیلگری خدمات علمی و فناوری ( در قالب باشگاه داری )  راه اندازی شد.

از اهداف عالی شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان کمک به ایجاد فضایی علمی در شبکه جـهانی اینترنت می باشد تا هر چه بیشتر توانایی های علمی نهفته ی جوانان بارز گردد و با همفکری در فضـای مجازی نقاط ضعف همدیگر را پوشش داده و نقاط قوت همدیگر را تقویت نموده ، تـا به حول و قـوه ی الهی گامی در جهت تحقق اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و خواسته ی مقام معظم رهبری که فتـح تمامی قلـه های پیشرفت است را نائل آییم.

 

کادر مدیریت شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان:
کادر مدیریت شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان متشکل از جوانترین متخصصین کشور می باشد. در شبکه ایده تا بازار اقتصاد جوان سعی بر این شده است که از تمامی تخصص ها در تمامی زمینه ها در جهت رشد علمی جوانان و کمک به ایجاد فضایی علمی استفاده شود.